Terug

Advies cameratoezicht Edam-Volendam

Publicatienummer: 2167
Publicatiedatum: september 2013

In het coalitieakkoord 2010-2014 van de gemeente Edam-Volendam wordt verwezen naar de mogelijkheid tot het inzetten van cameratoezicht in de gemeente. De gemeente Edam-Volendam signaleert dat ervaringen van Nederlandse gemeenten met cameratoezicht wisselend zijn. De gemeente heeft Regioplan om advies gevraagd over de (on)mogelijkheden en de noodzaak van cameratoezicht binnen de gemeentegrenzen.