Terug

Asielzoekers uit veilige landen

Publicatienummer: 17041
Publicatiedatum: februari 2018

In opdracht van de ACVZ heeft Regioplan een studie uitgevoerd naar beweegredenen van asielzoekers uit veilige landen om in Nederland asiel aan te vragen. Wij hebben hiervoor gesproken met asielzoekers uit Marokko, Georgië en Albanië.

Uit de gesprekken komt naar voren dat vooral gevoelens van onveiligheid een rol spelen bij de keuze om het herkomstland te verlaten. Verder blijkt dat de meeste asielzoekers zijn vertrokken zonder een specifieke eindbestemming in gedachten. Tenslotte weten de meesten niet dat hun land als veilig wordt beschouwd en dat hun aavraag daardoor weinig kans van slagen heeft. Zij reageren dan ook met veel onbegrip en frustratie op de afwijzing.