Terug

Beleid voor allochtone ouderen; onderzoek naar diversiteit en ouderenbeleid in vier gemeenten

Publicatienummer: 1876
Publicatiedatum: juni 2009

Het aantal niet-westerse allochtonen boven de vijftig jaar zal in de nabije toekomst snel groeien. Daarmee zal de zorgvraag van allochtone ouderen sterk toenemen. Gemeenten zijn ervan doordrongen dat allochtone ouderen een groep is met een specifieke hulpvraag die aandacht verdient in beleid. Gemeenten hebben echter moeite om de doelgroep te bereiken en hebben nauwelijks zicht op de omvang van de problematiek van deze doelgroep. Dit blijkt uit onderzoek, dat Regioplan in opdracht van Forum heeft uitgevoerd, naar het beleid van vier gemeenten ten aanzien van allochtone ouderen.