Terug

Bij elkaar brengen van vergunninghouders en werkgevers in Den Haag

Lopend project

Publicatienummer: 17058
Publicatiedatum: november 2017

De weg naar werk is voor statushouders vaak lang en moeizaam. De gemeente Den Haag levert diverse inspanningen om deze nieuwkomers te bemiddelen naar werk. Belangrijke instrumenten die de gemeente inzet zijn Matchmaking, Werkervaringsplaatsen en Vrijwilligerswerk. Met dit onderzoek brengen we in kaart in hoeverre deze instrumenten leiden tot veranderingen in houding, kennis en vaardigheden bij zowel statushouders als werkgevers. We kijken naar opbrengsten in termen van vrijwilligerswerk en betaald werk. We beschrijven hiervoor de aanpak, stellen een beleidstheorie op over de werking van de instrumenten, bevragen de verschillende betrokkenen en analyseren data van de gemeente Den Haag en het CBS.

Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt met subsidie van ZonMw en heeft een looptijd van twee jaar.

De eerste tussenrapportage is verschenen: