Terug

Onderzoek onder scholen in het kader van BRIDGE

Lopend project

Publicatienummer: 18002
Publicatiedatum: april 2018

In het BRIDGE-programma worden jongeren van Rotterdam-Zuid geholpen om hun onderwijsresultaten te verbeteren en hun positie op de arbeidsmarkt te versterken. De jongeren worden gestimuleerd om te kiezen voor een opleiding in de sectoren techniek, haven en zorg.

Het programma loopt van 2018 tot 2020 en is onderdeel van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Hierin werken schoolbesturen, het bedrijfsleven en de gemeente Rotterdam samen met andere partners aan een betere toekomst voor de inwoners van Rotterdam-Zuid. Wij voeren de procesevaluatie van BRIDGE uit. Daarvoor brengen we onder meer in kaart welke effecten van het programma de scholen ervaren.

Meer informatie
Meer weten over BRIDGE? Kijk dan op de site van NPRZ. Wilt u meer informatie over onderwijsvernieuwing en de versterking van de positie van jongeren op de arbeidsmarkt? Neem dan contact op met Miranda.