Terug

Onderzoek onder scholen in het kader van BRIDGE

Publicatienummer: 18002
Publicatiedatum: november 2019

In 2016 is vanuit het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ) het driejarig project BRIDGE van start gegaan. In het project worden jongeren van Rotterdam-Zuid geholpen om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken. Via verschillende activiteiten voor loopbaanoriëntatie en – begeleiding (LOB), waaronder AanDeBak-garanties, worden jongeren gestimuleerd om te kiezen voor een opleiding in de sectoren techniek, haven en zorg.

In de periode 2017-2019 hebben we samen met prof. dr. Marinka Kuijpers onderzoek gedaan naar de inzet van LOB op de scholen voor po, vo en mbo in Rotterdam-Zuid, naar de uitvoeringspraktijk van LOB op de scholen en naar de ervaren opbrengsten. Zowel in het schooljaar 2017-2018 als 2018-2019 hebben we daarbij vragenlijsten afgenomen onder leerlingen en diverse (groeps-)gesprekken gehouden. In 2018-2019 hebben 20 schoollocaties meegewerkt en hebben we bijna 1200 vragenlijsten afgenomen onder leerlingen, 49 vragenlijsten onder schoolleiders en daarnaast 22 (groeps-)gesprekken gehouden met docenten, schoolleiding, ouders en leerlingen.

Op de scholen in Rotterdam-Zuid is inhoudelijk draagvlak voor LOB en wordt er gewerkt aan het versterken van competenties en keuzes van leerlingen. Het ontwikkelen van loopbaancompetenties stelt jongeren in staat om zelf sturing te geven aan hun keuzeproces en daarin de juiste overwegingen mee te nemen. Voor de doorontwikkeling van het programma is de dialoog tussen scholen en het NPRZ van belang over de richting (de uitgangspunten en doelen) en de ruimte (facilitering en ondersteuning) die nodig is om LOB te realiseren. Een mogelijke volgende stap in de mooie ambitie van het NPRZ: jongeren van Rotterdam-Zuid een goed toekomstperspectief bieden.