Terug

De relatie tussen de Amsterdamse woningmarkt en het lerarentekort

Publicatienummer: 17053
Publicatiedatum: januari 2018

Amsterdam kampt met een groeiend lerarentekort. De gemeente ontving signalen dat de huidige schaarste op de Amsterdamse woningmarkt een belangrijke oorzaak is voor dit tekort en vroeg ons dit uit te zoeken. Door middel van een analyse op CBS-microdata, een survey onder leraren en studenten van de lerarenopleidingen en een bijeenkomst met leraren en bestuurders is inzicht verkregen in de overwegingen en mogelijkheden van leraren om in het Amsterdamse onderwijs aan de slag te gaan.

Meer informatie?
Neem contact op met Jos.