Terug

Detachering: Beleidsadviseur sociaal domein Lelystad

Publicatienummer: 16033
Publicatiedatum: april 2016

Voor de gemeente Lelystad is onze collega Frank Kriek vier maanden ingezet als adviseur sociaal domein. In die periode heeft hij de gemeente vertegenwoordigd in diverse regionale overlegorganen en actief meegewerkt aan de doorontwikkeling van verschillende dossiers zoals beschermd wonen, de aanpak van verwarde personen en de eigen bijdrage regeling.

Meer informatie?
Neem contact op met Frank.