Terug

Doeltreffendheid jeugdzorg Hart van Brabant

Publicatienummer: 16103
Publicatiedatum: juli 2016

Krijgen jeugdigen de zorg die nodig is? Is de gemeente ‘in control’ zowel financieel als beleidsinhoudelijk? Voor een drietal gemeenten, behorend tot het Hart van Brabant, onderzochten we hoe de jeugdteams functioneren in relatie tot de vrij toegankelijke voorzieningen en de geïndiceerde jeugdzorg. De uitkomsten van het onderzoek zijn besproken met de gemeenteraden en hebben geleid tot aanscherping en bijstelling van het beleid en de uitvoering.

Meer informatie?
Neem contact op met Frank.