Terug

Dutch Sopemi Report. Migration Statistics and Migration Policies in the Netherlands

Publicatienummer: 18016
Publicatiedatum: mei 2018

Dit project behelst het schrijven van een landenrapport over migratie en integratie, met daarbij bijzondere aandacht voor de ontwikkelingen in het gevoerde beleid. Regioplan zal deze rapportage gedurende de periode 2018-2022 in opdracht van het ministerie van SZW uitvoeren. De jaarrapporten zijn via de website te downloaden.

Meer informatie?
Neem contact op met Arend.