Terug

Duurzaamheid VTB

Publicatienummer: 2025
Publicatiedatum: oktober 2010

Doelstelling van het programma Verbreding Techniek in het Basisonderwijs (VTB) is dat 2.500 basisscholen, ondersteund door het programma en de regionale steunpunten, in 2010 wetenschap en techniek in hun onderwijs hebben verankerd. Een landelijke auditcommissie volgt de ontwikkelingen van het programma. Om te komen tot een eindoordeel heeft Regioplan deze auditcommissie geholpen bij het opstellen van een ‘duurzaamheidsprofiel’. In dat profiel wordt per VTB-deelnemer vastgesteld of de implementatie van wetenschap en techniek op de school duurzaam is. Dit gebeurt aan de hand van criteria als beleid, organisatie, onderwijsinhoud en professionaliteit van de leerkracht.

Van dit project is geen rapport beschikbaar.