Terug

Effect en implementatie van de pilot 8TING in de schuldhulpverlening

Lopend project

Publicatienummer: 18092
Publicatiedatum: september 2018

Mensen die schuldhulpverlening ontvangen, kunnen via persoonlijke (digitale) aandacht meer grip krijgen op hun schuldhulpverleningstraject. Daarom gaat Stadsring51 de komende tijd aan de slag met de interventie 8TING. Het programma 8ting wordt nu al succesvol ingezet in verschillende andere terreinen van het sociaal domein. De inzet bij schuldhulpverlening wordt nu voor het eerst toegepast.

De toepassing van deze interventie voor de schuldhulpverlening wordt mogelijk gemaakt door het landelijk programma Schouders eronder. Dit programma is bedoeld om de schuldhulpverlening in Nederland te professionaliseren. Een van de pijlers van het programma is om interventies die in andere beroepspraktijken effectief zijn gebleken toepasbaar te maken voor de schuldhulpverleningspraktijk.

Samen met het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam evalueren we in de periode september 2018-mei 2020 de implementatie en het effect van de inzet van 8TING voor mensen in de schuldhulpverlening. Net als de inzet van 8TING wordt ook het onderzoek hiernaar mogelijk gemaakt door Schouders eronder.

Meer informatie
U kunt contact opnemen met Miranda.