Terug

Effectieve re-integratie van arbeidsbeperkten

Publicatienummer:
Publicatiedatum: oktober 2015

Op donderdag 8 oktober 2015 vond bij de AWN in Den Haag de Nederlandse Arbeidsmarktdag plaats. Collega Maikel Groenewoud heeft daar een artikel gepresenteerd over de re-integratie van arbeidsbeperkten.

Sinds de inwerkingtreding van de Participatiewet op 1 januari 2015, zijn gemeenten verantwoordelijk voor de re-integratie van verschillende nieuwe doelgroepen met een arbeidsbeperking. Daarom vroeg het ministerie van SZW in 2014 aan Regioplan om bestaande kennis over de effectiviteit van re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking te verzamelen en te vertalen in lessen voor gemeenten.

De doelstelling van dit onderzoek was om gemeenten te ondersteunen bij de implementatie van de Participatiewet.