Terug

Evaluatie Convenant Sponsoring in primair en voortgezet onderwijs

Lopend project

Publicatienummer: 19053
Publicatiedatum: mei 2019

Om de zoveel tijd laait de discussie over sponsoring in het onderwijs weer op. Mag dat wel, onderwijs sponsoren? Komt de onafhankelijkheid van het onderwijs daar niet van in het gedrang? En versterkt sponsoring niet de ongelijkheid tussen scholen?

Vanuit deze zorgen en om te zorgen dat sponsoring in het onderwijs volgens duidelijke spelregels verloopt, worden al 30 jaar afspraken gemaakt en vastgelegd in een sponsorconvenant.

Inmiddels is de laatste versie van het convenant verlopen. Tijd om de balans op te maken en te inventariseren hoe het staat met sponsoring in bet basis- en het voortgezet onderwijs. Maar het is vooral ook tijd om goed na te denken over het convenant en de afspraken die daarin staan. Zijn die bij iedereen bekend? Zijn ze duidelijk? Hebben alle partijen hun bijdrage geleverd aan de uitvoering ervan? Zijn er nieuwe ontwikkelingen die er niet door gedekt worden? En hoe tevreden is iedereen over de effectiviteit ervan?

Al deze vragen moeten beantwoord worden voordat besloten kan worden over een nieuw convenant. Precies met deze vragen gaan wij, met behulp van alle betrokkenen, aan de slag.

Meer informatie?
Neem contact op met Jacob of Peter.