Terug

Evaluatie Curriculum.nu

Lopend project

Publicatienummer: 17197
Publicatiedatum: januari 2018

Wat moeten leerlingen op school meekrijgen om uit te groeien tot volwassenen die zich kunnen handhaven in en bijdragen aan onze samenleving? Welke leerstof willen we in het curriculum behouden, wat toevoegen en wat loslaten? Een herziening van het curriculum kan hierover duidelijkheid bieden aan de scholen.

Begin 2018 is daarom een ontwikkeltraject gestart dat de actualisering van de kerndoelen en eindtermen voorbereidt. Tijdens het traject buigen negen ontwikkelteams van leraren en schoolleiders zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen op negen leergebieden. De ontwikkelteams ontvangen daarbij feedback van ontwikkelscholen, (vak)experts en andere betrokkenen. We monitoren de voortgang van dit complexe ontwikkeltraject met een heel handige procesthermometer. Eventuele knelpunten worden hiermee direct duidelijk, waardoor het proces gericht kan worden bijgestuurd.

Meer informatie?
Klik hier voor de website van het project of bel met Jacob.