Terug

Evaluatie Diversiteit in Bedrijf

Publicatienummer: 16005
Publicatiedatum: april 2016

In 2015 startte de Stichting van de Arbeid het programma Diversiteit in Bedrijf. Het doel van het programma is het stimuleren van diversiteit en inclusie op de werkvloer. Inmiddels ondertekenden al 135 Nederlandse werkgevers die een extra impuls willen geven aan hun diversiteitsbeleid het Charter Diversiteit. Wij verzorgden de monitoring van het programma, de opbrengsten en de leerpunten.

Meer informatie?
Neem contact op met Jeanine.