Terug

Evaluatie Landelijk Expertisecentrum Diversiteit (LECD)

Publicatienummer: 14004
Publicatiedatum: november 2014

Het Landelijk Expertise Centrum Diversiteit (LECD) van de Nationale Politie hield zich in de periode 2000-2015 bezig met diversiteitsvraagstukken binnen de politie. De activiteiten waren zowel gericht op de politieorganisatie zelf als het optreden naar buiten toe. We inventariseerden activiteiten van het LECD en identificeerden effectieve en veelbelovende werkwijzen. Dit deden we in opdracht van het WODC.

Meer informatie?
Neem contact op met Jeanine.