Terug

Evaluatie pilot Kennisindustrie

Publicatienummer: 2414
Publicatiedatum: september 2014

Bedrijven die aan de pilot Kennisindustrie deelnemen, worden volledig vrijgesteld van de plicht een tewerkstellingsvergunning (twv) aan te vragen voor buitenlandse werknemers die in de dienst zijn van een buitenlandse afnemer. De focus ligt op werknemers die voor bepaalde tijd naar Nederland worden gehaald voor kennisoverdracht en/of inspectiewerkzaamheden. Deelnemers zijn positief over de pilot, omdat deze bijdraagt aan administratieve lastenverlichting en een snellere doorlooptijd, en omdat de pilot goed uitvoerbaar is. De pilot Kennisindustrie liep van juli 2013 tot juli 2015. We hebben de evaluatie uitgevoerd in opdracht van het ministerie van SZW.

Meer informatie?
Neem contact op met Jeanine.