Terug

Evaluatie Regeling vaststelling schoolvakanties 2013-2016

Publicatienummer: 14214
Publicatiedatum: november 2015

De schoolvakantieregeling 2013-2016 houdt in dat de Rijksoverheid voor een periode van drie schooljaren bepaalt wanneer het zomervakantie, kerstvakantie en meivakantie is. Bij de zomervakantie is er een spreiding naar regio. Voor de herfstvakantie en de voorjaarsvakantie gelden verder adviesdata, waarbij ook onderscheid gemaakt wordt naar regio.

In het evaluatieonderzoek hebben we vanuit verschillende perspectieven (onderwijs, toeristische sector en ouders) de werking en de effecten van de regeling geëvalueerd. We hebben hierbij onder meer gekeken hoe scholen en gemeenten lokaal afstemming zoeken over de spreiding van schoolvakanties. Een multicriteria-analyse maakte deel uit van de toegepaste economische onderzoeksmethoden. In 2007 hebben we de destijds geldende vakantiespreidingsregeling ook geëvalueerd.

De staatsecretaris van Onderwijs heeft het evaluatierapport op 10 november 2015 aan het parlement aangeboden. U vindt het rapport hier.

Meer informatie?
U kunt contact opnemen met Peter.