Terug

Evaluatie Sterk in je Netwerk, opvolgonderzoek SIJN II

Publicatienummer: 15043
Publicatiedatum: augustus 2015

De methodiek Sterk In Je Netwerk (SIJN) is door RIBW K/AM ontwikkeld in opdracht van de gemeenten Haarlem en Zandvoort en is erop gericht het sociale netwerk van zorgvragers te vergroten en te versterken.

Na de pilotfase in 2013 is de methodiek doorontwikkeld en gedigitaliseerd, en wordt nu in toegepast in meerdere sectoren: GGZ, welzijn en maatschappelijk werk. De inzet van de methodiek moet inzicht bieden in het netwerk van de cliënt, de mogelijkheden om het netwerk optimaal in te zetten en de eigen kracht en zelfredzaamheid te vergroten. Hierdoor zou op termijn de professionele zorg kunnen afnemen. Regioplan verricht de monitoring en evaluatie van het gebruik van de methodiek, om onder andere vast te stellen of beoogde resultaten daadwerkelijk zijn behaald.