Terug

Evaluatie van het traject Excellente Scholen

Publicatienummer: 16025
Publicatiedatum: juli 2016

Sinds 2015 valt de jury Excellente Scholen onder de verantwoordelijkheid van de Inspectie van het Onderwijs. Net als de ‘eerste’ jury nodigt de huidige jury scholen uit om zich, via een digitale aanmelding, kandidaat te stellen voor het predicaat Excellente School. De scholen die zich hebben aangemeld, zijn uitgenodigd om hun kandidaatstelling toe te lichten in een presentatie voor de jury. Het merendeel van de kandidaten is vervolgens bezocht door een delegatie van de jury. In december 2015 heeft de jury op basis van haar bevindingen gedurende het traject 130 (afdelingen van) scholen voorgedragen voor het predicaat 2015-2017. De Inspectie vindt het belangrijk de verworven inzichten systematisch te inventariseren en te beschrijven en heeft daarom Regioplan gevraagd om het traject te evalueren.