Terug

Evaluatie van programma ‘Een nieuw bestaan, een nieuwe baan’

Lopend project

Publicatienummer: 18128
Publicatiedatum: november 2018

Welke interventies van maatschappelijke organisaties vergroten de arbeidsparticipatie van nieuwkomers? Welke mogelijkheden zijn er om effectieve interventies op te schalen en te verbreden? Om hier antwoord op te geven, voeren wij onderzoek uit naar het programma ‘Een nieuw bestaan, een nieuwe baan’ van Instituut Gak.

Het programma ‘Een nieuw bestaan, een nieuwe baan’ biedt subsidie aan maatschappelijke organisaties voor projecten gericht op het bevorderen van de arbeidsparticipatie van nieuwkomers. Het programma loopt van 2018 tot en met 2022. Met het onderzoek brengen wij in kaart hoe de projecten in de praktijk werken, in hoeverre ingezette interventies leiden tot arbeidsparticipatie, en welke randvoorwaarden nodig zijn om de effectiviteit van interventies te vergroten.

Meer informatie?
Neem contact op met Jeanine.