Terug

Evaluatie Veilig Uitgaan in Alkmaar

Publicatienummer: 1908
Publicatiedatum: juni 2010

In opdracht van de Rekenkamercommissie van de gemeente Alkmaar onderzocht Regioplan het veiligheidsbeleid van de gemeente, toegespitst op ‘veilig uitgaan’ in het centrum van Alkmaar. De conclusie van het onderzoek is in het kort dat uitgaan in Alkmaar niet onveilig is, maar dat niet gesteld kan worden dat dit dankzij het door de gemeente gevoerde beleid is. De gemeente heeft de afgelopen jaren onvoldoende samenhangend gestuurd op dit thema. Door het ontbreken van heldere doelen valt de effectiviteit van het beleid bovendien niet goed vast te stellen. Verbeteringen in het beleid zijn door de gemeente reeds geïniteerd. Het rapport van Regioplan is opgenomen in de rapportage van de Rekenkamercommissie van de gemeente Alkmaar.