Terug

Evaluatie Voedingscentrum

Lopend project

Publicatienummer: 19089
Publicatiedatum: augustus 2019

Het Voedingscentrum ontvang van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) subsidie om consumenten te informeren over duurzame voeding en voedselverspilling en om een duurzame voedselconsumptie te stimuleren. Het ministerie van LNV heeft ons gevraagd onderzoek te doen naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de diverse activiteiten en tools die het Voedingscentrum hiervoor inzet. Met behulp van een deskstudie, interviews en een online enquête onder consumenten zullen wij inzicht geven in de vraag of de activiteiten van het Voedingscentrum er aan bijdragen dat consumenten minder voedsel verspillen en een duurzamer dieet volgen. Tevens brengen we in kaart of en hoe een meer doeltreffende en doelmatige inzet van de beschikbare middelen van het ministerie mogelijk is. Het onderzoek wordt uitgevoerd over de periode 2013-2018. De uitkomsten van het onderzoek komen waarschijnlijk begin 2020 beschikbaar.