Terug

Evaluatie Wet Pensioencommunicatie

Lopend project

Publicatienummer: 19020
Publicatiedatum: maart 2019

De Wet pensioencommunicatie is in 2015 (gefaseerd) in werking getreden. Hiermee zijn de informatieverplichtingen voor pensioenuitvoerders vernieuwd. De instrumenten in de wet moeten burgers inzicht geven in de hoogte van de (verwachte) pensioenopbouw en bewust maken van de risico’s daarbij. Dit moet burgers beter in staat stellen om te sturen op hun pensioenopbouw. Wij onderzoeken of dankzij de inzet van de nieuwe instrumenten de wetsdoelen zijn bereikt. Dit doen we samen met Swalef Pensioenjuristen Academie, in opdracht van het ministerie van SZW.

Meer informatie?
Neem contact op met Bob.