Terug

Gemeentelijk beleid voor allochtone ouderen: De stand van zaken

Publicatienummer: 1202
Publicatiedatum: september 2004

In opdracht van FORUM heeft Regioplan de stand van zaken rond het gemeentelijk beleid voor allochtone ouderen geïnventariseerd in tien kleine en (middel)grote gemeenten. Er is nog weinig specifiek beleid in de gemeenten. Het beleid dat wel ontwikkeld wordt, heeft vaak een ad hoc karakter en is weinig structureel van aard. Het feit dat groep oudere allochtonen groeiende is en te maken heeft met specifieke problemen, vraagt in de nabije toekomst wel om de ontwikkeling van beleid. De gemeenten hebben hierbij vooral behoefte aan creatieve oplossingen om met weinig middelen de doelgroep zo goed mogelijk te bereiken.