Terug

Governance Meerjaren Productie Prognose migratieketen

Publicatienummer: 20040
Publicatiedatum: december 2020

Wij onderzochten de voor- en nadelen van uitvoering van de Meerjaren Productie Prognose door de partijen in de migratieketen (de huidige situatie) tegenover externe uitvoering door een onafhankelijk kennisinstituut. Externe uitvoering is minder gevoelig voor een schijn van oneigenlijke beïnvloeding, maar dit kan ook door andere maatregelen worden bereikt.

De Meerjaren Productie Prognose (MPP) is een periodiek overzicht van ambtelijke prognoses voor de uitvoeringsdiensten in de migratieketen, waaronder de IND, het COA, de DT&V, de KMar en andere ketenpartners. De prognose wordt opgesteld door een werkgroep van ketenpartners. De MPP beweegt zich op een politiek gevoelig beleidsterrein. Migratiebewegingen kunnen in korte tijd heftig veranderen, met consequenties voor de capaciteit van uitvoeringsorganisaties die regelmatig onder het vergrootglas van politiek en media worden gelegd. Hierdoor kunnen vragen rijzen over de onafhankelijkheid en de mogelijkheid van oneigenlijke beïnvloeding. Om discussie hierover voor te zijn, hebben wij in opdracht van het WODC een onderzoek uitgevoerd naar de voor- en nadelen van de uitvoering van de MPP door een onderzoeksinstelling buiten de migratieketen.

Kernbevindingen
Voor de dimensies kwaliteit, draagvlak en efficiëntie wijzen de opvattingen en de verwachtingen van de respondenten niet duidelijk op een voor- of nadeel van uitvoering binnen de keten of door een onafhankelijke kennisinstelling. Wel achten ze uitvoering van de MPP door een onafhankelijke kennisinstelling minder kwetsbaar voor een schijn van oneigenlijke beïnvloeding. In het onderzoek komen ook mogelijkheden naar voren om een schijn van oneigenlijke beïnvloeding zoveel mogelijk te vermijden door maatregelen, die los staan van de wijze waarop de uitvoering is belegd, binnen of buiten de keten. De kern is vergroting van de transparantie en betrokkenheid van deskundige en onafhankelijke buitenstaanders.