Terug

Handreiking Participatieverklaring

Publicatienummer: 16008
Publicatiedatum: februari 2016

De participatieverklaring is door het kabinet ingevoerd om vroegtijdig het belang van integratie in de Nederlandse samenleving onder de aandacht te brengen. Met het ondertekenen van de participatieverklaring tonen statushouders hun betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving en hun bereidheid om daar actief aan bij te dragen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het participatieverklaringstraject voor asielgerechtigden en hun gezinsleden. Om gemeenten hierbij te ondersteunen, hebben wij in opdracht van het ministerie van SZW de handreiking participatieverklaring opgesteld. De handreiking vloeit voort uit de pilots Participatieverklaring.

Meer informatie?
Neem contact op met Jeanine of Arend.