Terug

Het belang van de relatie. Het verband tussen de werkalliantie en de motivatie voor begeleiding bij jongeren met een lvb

Publicatienummer: 14029
Publicatiedatum: september 2015

Veel jongeren met een licht verstandelijke beperking (lvb) ontvangen langdurige begeleiding bij het dagelijks functioneren. Motivatie voor begeleiding is een belangrijke factor voor het succes daarvan. In dit onderzoek keken we of de motivatie voor begeleiding samenhangt met de relatie die jongeren met een lvb hebben met hun begeleider.

Aan het onderzoek hebben 34 jongeren met een lvb meegewerkt die onder begeleiding wonen bij Stichting Philadelphia Zorg, Cordaan en het Leger des Heils. Ter afsluiting van het project hebben we samen met het Lectoraat LVB en jeugdcriminaliteit van de Hogeschool Leiden een symposium georganiseerd voor uitvoerders, beleidsmakers en andere betrokkenen bij de doelgroep. Het onderzoek is mogelijk gemaakt met subsidie van ZonMw.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Miranda.