Terug

Impact van beleid op terugdringen recidive jeugd

Publicatienummer: 16090
Publicatiedatum: juni 2017

De recidivecijfers van jeugdige daders lopen al een aantal jaren terug. Wat is de rol van overheidsbeleid in deze daling? Is er een link tussen de implementatie en de impact van beleidsmaatregelen gericht op recidivevermindering en de daling in de recidive onder jeugdigen? In hoeverre spelen alternatieve verklaringen een rol? Deze vragen onderzochten wij in twee trajecten in opdracht van, en deels samen met, het WODC van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Miranda.