Terug

Impactmonitor Digitale Werkplaatsen

Lopend project

Publicatienummer: 22145
Publicatiedatum: december 2022

Digitale Werkplaatsen zijn publiek-private samenwerkingen waarbij studenten in het beroepsonderwijs ondernemers helpen te digitaliseren. Denk bijvoorbeeld aan vraagstukken rond online sales & marketing, data en automatisering, et cetera. Regionale ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) vormen de doelgroep voor deze Digitale Werkplaatsen.

Inmiddels zijn er, verspreid over Nederland, twintig werkplaatsen actief. Bij elk van deze werkplaatsen zijn ten minste één, maar vaak meerdere onderwijsinstellingen betrokken. Binnen een werkplaats kunnen instellingen uit verschillende onderwijssectoren (mbo, hbo en wo) met elkaar samenwerken.

Voor Katapult zoeken we uit wat de impact van de Digitale Werkplaatsen is op (de kwaliteit van) het onderwijs.