Terug

Implementatie- en effectstudie van ‘Q voor Besturen’

Publicatienummer: 16027
Publicatiedatum: augustus 2016

Met Q voor besturen ondersteunt de PO-Raad schoolbesturen bij het bepalen en expliciteren van hun bestuurlijke opdracht, en waar wenselijk het verbeteren van de eigen organisatie. Daarbij worden schoolbesturen conform de doelstellingen uit het bestuursakkoord gestimuleerd om te werken aan de eigen kwaliteitszorgcyclus, gericht op de samenhang tussen onderwijskwaliteit, hrm en bedrijfsvoering. Het programma omvat diverse activiteiten waaronder het inrichten en ondersteunen van lerende netwerken. Op verzoek van de PO-Raad onderzocht Regioplan als ‘kritische vriend’ de implementatie en effecten van het project. Dit gebeurde op basis van deskresearch, interviews en secundaire bestandsanalyses.

Meer informatie?
Neem contact op met Jos.

Naar aanleiding van dit onderzoek, deden we ook een vervolgmeting.