Terug

Integraal Jeugdbeleid Gemeente Edam-Volendam

Publicatienummer: 1550
Publicatiedatum: mei 2007

In opdracht van de Rekenkamercommissie Edam-Volendam heeft Regioplan in de periode januari-mei 2007 het integrale jeugdbeleid van de gemeente Edam-Volendam onderzocht op doeltreffendheid. Het onderzoek is gestart met een feitelijke en beschrijvende reconstructie van het integrale jeugdbeleid vanaf 2001. Vanuit de beleidsreconstructie is in de tweede fase van het onderzoek door de afname van interviews met bestuurders, ambtenaren en externe partners aandacht besteed aan de doeltreffendheidsvraag en de verbetermogelijkheden. In de derde fase van het onderzoek is het beleid geanalyseerd op doeltreffendheid en zijn de verbetermogelijkheden benoemd en vastgelegd in een concept eindrapport. Dit rapport is doorgesproken met de Rekenkamercommissie.