Terug

Jeugdzorg Horst aan de Maas

Lopend project

Publicatienummer: 18014
Publicatiedatum: februari 2018

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Met invoering van deze wet hebben zij een groot aantal nieuwe taken en verantwoordelijkheden gekregen. Horst aan de Maas wil de jeugdzorg ‘doeltreffend én doelmatig’ uitvoeren.

In dit onderzoek inventariseren we of de gemeente dit, ruim drie jaar na de decentralisaties, heeft weten te realiseren. We kijken onder meer of de gemeente de juiste beleidsinhoudelijke keuzes gemaakt heeft en of inwoners de zorg en ondersteuning ontvangen die zij nodig hebben. Daarnaast kijken we of de kosten binnen de afgesproken budgettaire kaders blijven.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank.