Terug

Maatschappelijke businesscase Almere Poort

Publicatienummer: 2347
Publicatiedatum: juli 2013

Almere Poort is al jaren volop in ontwikkeling. Dat maakt het bij uitstek geschikt om ervaring op te doen met de ontwikkeling van nieuw welzijnsbeleid waarin de participatie en de eigen kracht van de bewoners centraal staan.

Tegen deze achtergrond voerde we, in opdracht van de gemeente Almere, een maatschappelijke businesscase welzijn nieuwe stijl uit. Centraal stond hierbij de vraag wat het maatschappelijk rendement kan zijn van het nieuwe welzijnswerk dat ontkokerd is, de vraag van burgers als uitgangspunt neemt en participatie van burgers centraal stelt in de uitvoering.

Met deze de businesscase ondersteunden we de gemeente Almere om beleidskeuzes te maken bij de aansturing, organisatie en uitvoering van het welzijnswerk, in eerste instantie voor Almere Poort, maar uiteindelijk ook voor geheel Almere.

Meer informatie
Het rapport is niet openbaar.

U kunt contact opnemen met Frank.