Terug

Migration, Destitution and Homelessness

Publicatienummer: 2289
Publicatiedatum: maart 2014

De problematiek van dak- en thuisloosheid van migranten is het afgelopen decennium toegenomen. We onderzochten in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) de omvang van de problematiek van dak- en thuisloosheid onder migranten in Europa. Daarnaast brachten we (juridische) oorzaken van dak- en thuisloosheid in een aantal West-Europese landen in kaart. Daarbij hebben we gekeken naar verschillende migrantengroepen, waaronder arbeidsmigranten van binnen en buiten de EU, ongedocumenteerde migranten, en Roma en Sinti. Het onderzoek vond plaats in opdracht van de Europese Commissie.

Meer informatie?
U kunt contact opnemen met Jeanine of Arend.

U kunt het rapport hier downloaden.