Terug

Monitor en evaluatie waardenoverdracht nieuwkomers

Publicatienummer: 16210
Publicatiedatum: juli 2018

Waardenoverdracht is van belang om sociale cohesie en de integratie van nieuwkomers te bevorderen. In juni 2016 dienden Kamerleden Marcouch en Heerma een motie in, waarin zij de regering verzochten om met voorstellen te komen om nieuwkomers actief kennis te laten maken met de Nederlandse cultuur en samenleving. Als reactie op deze motie heeft het ministerie van SZW in 2017 een pilot opgezet waarin cursusinstellingen en gemeenten ge√ęxperimenteerd hebben met verschillende vormen van waardenoverdracht.

Het doel van de pilot was het vergroten van de effectiviteit van de waardenoverdracht. In het monitor- en evaluatieonderzoek brachten wij in kaart hoe de verschillende aanpakken zijn opgezet en vormgegeven, wat de resultaten en effecten zijn van de aanpakken en wat de randvoorwaarden zijn om deze aanpakken uit te voeren.

Meer informatie?
Neem contact op met Jeanine.