Terug

Naschoolse activiteiten in Amsterdam West

Publicatienummer: 16171
Publicatiedatum: augustus 2017

Kinderen tussen de 6 en 12 jaar zijn volop bezig met het ontdekken van hun talenten en interesses. De ontwikkeling hiervan speelt zich niet alleen af tijdens schooluren. Scholen proberen, eventueel samen met welzijnsorganisaties, een brug te slaan tussen onderwijs en talentontwikkeling. Zij organiseren hiertoe naschoolse activiteiten (NSA). Stadsdeel West van de gemeente Amsterdam ondersteunt dergelijke NSA middels de subsidieregeling Brede Talentontwikkeling (BTO).

In opdracht van stadsdeel West zochten wij uit op welke manier naschoolse activiteiten bijdragen aan talentontwikkeling van kinderen. Het rapport resulteerde in aanbevelingen ter verbetering.

Meer informatie?
Benieuwd naar de aanbevelingen? Lees hieronder ons rapport of bekijk onze factsheet.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yannick.