Terug

Omgangsregeling na scheiding

Lopend project

Publicatienummer: 19164
Publicatiedatum: februari 2020

Op dit moment is het zo dat wanneer ouders met minderjarige kinderen gaan scheiden, de ouders gezamenlijk tot een verdeling van de zorgrechten en -plichten (de omgangsregeling) moeten komen. In dit onderzoek gaan we na of de belangen van de ouders en de kinderen worden gediend met een wettelijk startpunt dat de zorgrechten en -plichten in beginsel gelijkmatig verdeelt over beide ouders.

In maart 2009 is de ‘Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding’ in werking getreden. Eén van de onderdelen van deze wet is dat alle scheidende ouders die gezamenlijk het gezag hebben over minderjarige kinderen een ouderschapsplan moeten voorleggen aan de rechter. In het ouderschapsplan beslissen zij zelf wat de verdeling van de zorgrechten en -plichten naar de kinderen toe zal worden. Momenteel bestaat er geen wettelijk startpunt dat deze zorgrechten en -plichten in beginsel gelijkmatig verdeelt over beide ouders. Het doel van dit literatuuronderzoek is om de voor- en nadelen van een wettelijk startpunt voor alle betrokkenen binnen een scheidingsgezin in kaart te brengen.