Terug

Een mozaïek van ambities en belangen. Het economisch beleid van de gemeente Stichtse Vecht.

Publicatienummer: 18026
Publicatiedatum: januari 2019

Sinds 2011, het jaar dat de gemeente Stichtse Vecht werd gevormd, heeft de gemeente de uitdaging om het economisch beleid aan te scherpen serieus opgepakt. In een aantal fasen is gewerkt aan een coherente economische visie op de toekomst van de gemeente, uitgewerkt in een programma met concrete activiteiten. Daarbij is actief samenwerking gezocht met de lokale ondernemers en is capaciteit binnen het ambtelijk apparaat gecreëerd. Veel voorgenomen activiteiten zijn gerealiseerd, sommigen (nog) niet. Het is echter moeilijk vast te stellen of het beleid het gewenste effect heeft gesorteerd en de doelen behaald zijn. Aan de gemeente willen wij meegeven dat het na alle inspanningen nu tijd is voor reflectie en focus, voordat het economisch beleid verder wordt uitgebouwd en doorgezet. Dit rapport kan daarbij helpen.