Terug

Jongeren met een lvb en arbeidstoeleiding

Publicatienummer: 2313
Publicatiedatum: november 2013

Veel jongeren met een lvb hebben hun leven lang op meerdere leefterreinen begeleiding nodig: niet alleen gedurende hun schoolloopbaan, maar ook in hun woonsituatie en bij (het verwerven van) hun positie op de arbeidsmarkt. Een deel van deze jongeren blijkt ook met de geboden ondersteuning niet in staat om duurzaam een plek op de reguliere arbeidsmarkt te verwerven. In dit onderzoek hebben we gekeken naar mogelijkheden om interventies vanuit verschillende circuits beter op elkaar af te stemmen en wat de potentiële baten hiervan zijn in termen van arbeidsparticipatie.

Voor het onderzoek hebben wij twintig jongeren met een lvb en mensen uit hun omgeving (zowel familie als professionals) geïnterviewd. Het onderzoek is mogelijk gemaakt met subsidie van UWV.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Miranda.