Terug

Onderzoek financiële kwetsbaarheid jonge senioren

Publicatienummer: 21088
Publicatiedatum: september 2021

Steeds meer ouderen tussen de 55 en 65 jaar bevinden zich in een financieel kwetsbare positie. Dat blijkt uit onderzoek dat we hebben gedaan in opdracht van de ouderenorganisaties KBO-PCOB, Koepel gepensioneerden, ANBO, FASv en NOOM.

Op dit moment heeft iets meer dan 10% (meer dan 147 duizend huishoudens) in de leeftijdsgroep tussen 55 en 65 jaar een laag inkomen (in 2019 € 1090 netto per maand voor een alleenstaande en € 1530 voor een paar zonder kinderen). De meeste (bijna 82 duizend) zitten al jaren in deze situatie. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met schulden, een lage opleiding of een niet-westerse migratieachtergrond. Het aandeel lage inkomenshuishoudens onder 55-65-jarigen is in de periode 2015-2019 gestegen van 9,4% naar 10,3%. Verder blijkt dat bijna een kwart (ca. 24%) van de jonge senioren een uitkering heeft. Dat is fors te noemen. Deze cijfers zijn afkomstig uit onze analyse waarbij we gebruik hebben gemaakt van openbare bronnen en statistieken, waaronder gegevens van het CBS, UWV, CPB en het SCP. De seniorenorganisaties voor wie wij dit onderzoek hebben uitgevoerd maken zich zorgen over de weinig rooskleurige perspectieven van jonge senioren die jarenlang van een gering inkomen moeten rondkomen.

Meer informatie?
Lees het onderzoeksrapport,  persbericht over ons onderzoek of het nieuwsartikel ‘Steeds meer 55-plussers koersen af op financiële nood’ dat naar aanleiding van het onderzoek verscheen in de Telegraaf.