Terug

Onderzoek Platform Jongeren & Werk

Publicatienummer: 17038, 18127 en 20005 (lopend)
Publicatiedatum: januari 2019

Ook nu de economische groei is toegenomen en de arbeidsmarkt krap is, is het perspectief op werk voor jongeren nog altijd ongunstig. Met name jongeren zonder startkwalificatie (dat wil zeggen een diploma op ten minste havo-, vwo- of mbo-2 niveau) en jongeren met een migratieachtergrond hebben een verhoogd risico op werkloosheid. Ook de zogenoemde NEETs – jongeren die niet werken en geen opleiding volgen – lijken niet te profiteren van de economische groei. Het platform Jongeren & Werk is in het leven geroepen om alle jongeren in de leeftijdsgroep van 15-27 jaar een kans te bieden hun talenten te ontwikkelen en vrije keuzes te maken om onderwijs te volgen en te werken. Het platform wordt mogelijk gemaakt met middelen van de Goldschmeding Foundation.

Wij zijn bij het platform Jongeren & Werk betrokken als onderzoekspartner. Dat houdt in dat wij de projecten binnen het platform evalueren. Ook voeren wij een procesevaluatie uit van het platform als geheel, voeden wij het platform met wetenschappelijke kennis en bundelen wij de inzichten uit ons onderzoek in toegankelijke publicaties. Behalve van het platform Jongeren & Werk zijn wij ook de onderzoekspartner van het platform Nieuwkomers & Werk.

Meer informatie?
In onderstaand rapport vindt u de uitkomsten van de evaluatie van het pilotjaar. De rapportage eindigt met een aantal aanbevelingen voor het vervolg van het platform. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Miranda.