Terug

Ontwikkeling risicoprofielen ouderenmishandeling

Lopend project

Publicatienummer: 18184
Publicatiedatum: juni 2019

Ouderenmishandeling komt helaas regelmatig voor onder ouderen in Nederland. Om de vaak verborgen problematiek beter te kunnen herkennen heeft het ministerie van VWS ons gevraagd instrumentarium te ontwikkelen dat bij moet dragen aan verbeterde signalering van slachtoffers. Dat is een van de maatregelen in het Programma Geweld hoort nergens thuis van de ministeries VWS en JenV en de VNG, waarvan de aanpak ‘Veilig ouder worden’ onderdeel is.

Op basis van data-analyse en kennis en inzichten uit het veld stellen we risicoprofielen voor ouderenmishandeling op. Het traject is in volle gang en eind van 2019 presenteren we het resultaat op het ministerie van VWS.

Meer informatie?

Interesse in de voortgang of wilt u graag een bijdrage leveren aan het traject? Neem dan contact op met Maartje.