Terug

Ontwikkeling subsidiesystematiek sociaal domein gemeente Haarlem

Publicatienummer: 17200
Publicatiedatum: januari 2018

Samen met de gemeente Haarlem en twee uitvoerders in het sociaal domein ontwikkelden we een nieuwe subsidiesystematiek, om beter zicht te krijgen op de effectiviteit en doelmatigheid van de subsidiegelden. Dit project was een vervolg op een eerder onderzoek waarin we de huidige subsidiesystematiek hebben geanalyseerd en verbetervoorstellen hebben geformuleerd. Met dit onderzoek brachten we die verbetervoorstellen in praktijk.

Het onderzoek vond plaats in opdracht van de Rekenkamercommissie Haarlem. Dit heeft geresulteerd in de rapportage Leren waarderen. Vergroten van de evalueerbaarheid van welzijnssubsidies.

Meer informatie?
Neem contact op met Frank.