Terug

Ontwikkeling visienota sociaal domein Edam-Volendam

Publicatienummer: 17062
Publicatiedatum: oktober 2018

De gemeente Edam-Volendam staat bekend als een hechte gemeenschap waar gemeente, bedrijven, maatschappelijke instellingen en burgers nauw met elkaar samenwerken. Samen met deze partijen hebben we een visienota voor het sociaal domein beleid opgesteld. In samenspraak met de gemeente hebben we de beleidsambities benoemd: welke samenleving willen we met elkaar realiseren? Deze ambities hebben we gekoppeld aan beleidskaders: wat gaan we daarvoor doen? Voor het opstellen van de beleidsvisie hebben we in drie maanden tijd een interactief beleidsproces doorlopen met meerdere sessies met ambtenaren, wethouder, maatschappelijke partners en burgers.

Meer informatie?
Neem contact op met Frank.