Terug

Op weg naar een effectieve re-integratie van arbeidsbeperkten. Lessen voor gemeenten.

Publicatienummer: 14093
Publicatiedatum: december 2014

De doelstelling van dit onderzoek was om gemeenten te ondersteunen bij de implementatie van de Participatiewet, door kennis te verzamelen over de effectiviteit van re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking. Dit rapport richt zich op beleidsmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor het gemeentelijk re-integratiebeleid en professionals die dit beleid uitvoeren.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van SZW en bestond uit een literatuuronderzoek en groepsgesprekken met professionals van UWV, gemeenten, SW-bedrijven, re-integratiebedrijven en scholen van vso en praktijkonderwijs.

Het rapport doet ondermeer verslag van:
– een aantal effectieve re-integratie-instrumenten;
– zeven centrale principes uit de praktijk die van belang zijn voor effectieve re-integratie;
– de pijlers voor effectief beleid;
– een groot aantal praktische tips voor uitvoerders;
– welke expertise gemeenten nodig hebben.