Terug

Opvolgonderzoek Veilig Uitgaan in Alkmaar

Publicatienummer: 2357
Publicatiedatum: oktober 2013

In opdracht van de Rekenkamercommissie van de gemeente Alkmaar onderzocht Regioplan in 2010 het veiligheidsbeleid van de gemeente, toegespitst op ‘veilig uitgaan’ in het centrum van Alkmaar. De conclusie van het onderzoek was in het kort dat uitgaan in Alkmaar niet onveilig is, maar dat niet gesteld kan worden dat dit dankzij het door de gemeente gevoerde beleid is. De gemeente had de voorgaande jaren onvoldoende samenhangend gestuurd op dit thema. Door het ontbreken van heldere doelen viel de effectiviteit van het beleid bovendien niet goed vast te stellen.In 2013 gingen we voor de Rekenkamercommissie na in welke mate er sprake is van doorwerking van de onderzoeksaanbevelingen uit 2010 aan de raad en het college en de opdracht die het college van de raad in 2010 heeft meegekregen. Uit het onderzoek blijkt dat zowel het college als de raad passief met de aanbevelingen is omgegaan.Het verslag van bevindingen van Regioplan vindt u hieronder.
De volledige publicatie (inclusief ambtelijk en bestuurlijk wederhoor en de reacties daarop) vindt u hier.