Terug

Procesbegeleiding nieuwe subsidieronde sociale basisinfrastructuur Haarlem

Publicatienummer: 18168/19017
Publicatiedatum: december 2018

In samenwerking met Movisie begeleiden wij gemeente Haarlem bij het invullen van de nieuwe subsidiesystematiek sociale basis 2020-2024. Met het traject wil de gemeente Haarlem de doeltreffendheid en evalueerbaarheid van de subsidies verbeteren. We begeleiden eerst de gemeente bij het opstellen van een subsidie-uitvraag en vervolgens de aanbieders bij het schrijven van een subsidieaanvraag.

Dit project is een vervolg op een project voor de Rekenkamercommissie van gemeente Haarlem, waarin we samen met de gemeente en twee uitvoerders in het sociaal domein een pilot hebben opgezet om een nieuwe subsidiesystematiek te ontwikkelen.

Meer informatie?
Neem contact op met Frank.