Terug

Procesevaluatie projecten ‘Detentie lokaal en flexibel’

Lopend project

Publicatienummer: 19054
Publicatiedatum: juni 2019

Innovatie in detentie is in volle gang. Het ministerie van Justitie en Veiligheid ondersteunt vijf experimenten voor flexibele en lokale detentie in het land. De projecten vormen allemaal een (vorm van een) kleinschalige voorziening voor gedetineerden, met als doel het voorkomen van schade als gevolg van detentie. Ze zetten in op het behouden van werk, opleiding en/of zorg en het versterken van het (positieve) sociaal netwerk van kortstondig gedetineerden. Stuk voor stuk mooie initiatieven.

Regioplan is door het WODC uitgenodigd om de projecten te volgen en helpen verbeteren. Het rapport zal na openbaarwording hier op de site te vinden zijn.

Meer informatie?

Neem contact op met Ger.