Terug

Q voor besturen – vervolgmeting evaluatie

Publicatienummer: 17005
Publicatiedatum: november 2017

Met het project Q voor besturen (Qvb) ondersteunt de PO-Raad schoolbesturen bij het bepalen en expliciteren van hun bestuurlijke opdracht en waar wenselijk het verbeteren van de eigen organisatie. Het project is in 2015 gestart als een parapluproject waaronder verschillende activiteiten worden georganiseerd die de kwaliteitszorgcyclus op bestuursniveau beogen te verbeteren. In augustus 2016 is het vervolg van Qvb gestart. Naast de lerende netwerken en flankerende activiteiten, zijn met name activiteiten opgenomen om schoolzelfevaluatie en visitatie binnen schoolbesturen te versterken, zoals een auditorentraining.

Om goed te weten wat zinvol is en wat de doorwerking van de activiteiten is, heeft de PO-Raad ons gevraagd om als ‘kritische vriend’ de auditorentraining en lerende netwerken van Q voor besturen te evalueren. Het onderzoek was een vervolg op de implementatie- en effectstudie die we in 2016 uitvoerden.

Meer informatie?
Neem contact op met Jos.